Юбилей Тодор 50 г / 05.07.2020 г

Организиране на Юбилей 50 г Тодор

Тема: Пътешествие

Брой гости : 50 

място: р-т Тополите